SKMF

Årsmötesprotokoll

SKMFs årliga medlemsstämma, årsmötet, hålls i samband med konferensen MätKart, oftast på våren. På årsmötet redovisas föreningens verksamhet och ekonomi för föregående verksamhetsår. Val av styrelse och andra förtroendeposter förrättas.

Här kan du läsa protokollen för ungefär 10 år bakåt. Se artikeln Verksamhetsberättelser för en redovisning av föreningens verksamhet.

(listan är inte klar)