SKMF

SINUS nr 4 / 2014

Ur innehållet

 • Röster om öppna data / Peter Nyhlén, Allan Almqvist m fl
 • Vad är egentligen öppna data? Vad är det bra för? / Anna Moberg
 • Skånska järnvägar kombinerar konventionella mätmetoder med modern teknik / Jonas Andréasson
 • Slussar, vattenstånd och Sveriges äldsta kommunala höjdsystem / Martin Ekman
 • Tyngdkraftsmätning i fjällen / Jakob Jansson
 • Gatubilder och platsbilder med Mapillary / Jan Erik Solem
 • Ortnamnet Örebro / Muriel ”Murre” Bjureberg
 • Malmö i 3D som digital och fysisk modell / Miso Iric & Peter Ahlström

SINUS nr 2 / 2014

Ur innehållet

 • BIM eller GIS / Pär Hagberg
 • Expedition Bjurälven / Mats Fröjdenlund
 • Ortnamnet Örnsköldsvik / Lennart Dehlin
 • Att arbeta på Lantmäteriet / Camilla Lagerqvist
 • Hur folktomt kan ett land vara? / Jonas Andréasson
 • MätKart14 / Styrelsen
 • Kart- och Mätträff i Mariestad / Göran Persson
 • Visualisering av energianvändning / Tim Johansson

SINUS nr 3 / 2014

Ur innehållet

 • Att framställa en orienteringskarta - ett hantverk i ständig förändring / Henrik Larsson
 • Ny metod för spårmätning / Henrik Karlsson
 • Observatorier, bröder och Sveriges äldsta kommunala referenssystem / Martin Ekman
 • Stockholm växer i rekordfart - utmaning för infrastrukturen att möta framtidens behov / Magnus Örvell
 • Ortnamnet Göteborg / Muriel Bjureberg
 • Svenskarna och Internet 2013 / Pamela Davidsson

SINUS nr 1 / 2014

Ur innehållet

 • Minecraft och geodata / Ulf Månsson
 • Införande av QGIS som GIS-plattform i Kristianstads kommun / Karl-Magnus Jönsson
 • Ortnamnet Kristianstad / Lennart Dehlin
 • Projektet 400 kulörer, ett udda mätuppdrag / Sven-Inge ”Sippan” Persson
 • SWEPOS® - 20 års utveckling av GNSS-tekniken / Bo Jonsson och Peter Wiklund
 • Blickfång Kristianstad - höjer kunskapsnivån / Anneli Göransson
 • SKMF tipsar: Resestipendium GIS 2014